Wypadek w pracy w opiece . Zgłaszać? Co dalej?

Praca opiekunki, jak każda inna, jest niestety związana także z wypadkami. Ta niebezpieczna i trudna sytuacja może się zdarzyć każdej opiekunce, dlatego lepiej przygotować się na nią wcześniej. Co robić, gdy zdarzy się wypadek?

Wypadek w pracy w opiece – czyli właściwie co?

Dokładną definicję wypadku znajdziemy w ustawie z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W dokumencie znajdziemy jasno sprecyzowane, czym jest wypadek i tak czytamy, że: „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności
lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz
pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze
stosunku pracy.”
W świetle tej ustawy wypadkiem jest również „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas: (…) ad. 6.: wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.”

Zdarzył się wypadek. I co dalej?

Tak więc , gdy zdarzy się wypadek, jednak stan zdrowia opiekunki pozwala na zwykłe czynności, jak najszybciej powinna zawiadomić agencję o zaistniałym zdarzeniu. Zadaniem agencji jest zapewnienie zarówno pierwszej pomocy, jak i wysłuchanie tego, co zaszło. Pracują w ramach umowy-zlecenia i mając umowę o pracę podczas wypadku w trakcie pracy należą się zleceniobiorcy wszystkie świadczenia okresowe: możliwość uzyskania zasiłku chorobowego (100 proc. podstawy wymiaru), świadczenia rehabilitacyjnego, renta. Jednak aby uzyskać wszystkie świadczenia opiekunka ma 14 dni na sporządzenie karty wypadku i zgłoszenie zajścia do ZUS-u. Ponadto, jeśli opiekunka chciałaby otrzymać jednorazowe odszkodowanie, należy wypełnić dodatkowy wniosek w ZUS-ie.

Sprawdź również

Zawód opiekunka. Co na to mąż i dzieci?

Opiekunka seniora to zawód, który coraz częściej wybierany jest przez kobiety. Na pracę poza granicami Polski decydują się panie w różnym wieku – kiedyś ten zawód kojarzony był ze starszymi […]

CZYTAJ DALEJ
Jak zorganizować życie z opieką w tle?

O tym, jak bardzo zmienia się życie rodziny, gdy senior zaczyna potrzebować pomocy przy codziennych czynnościach, wiedzą wszyscy, którzy doświadczyli takiej sytuacji. Często dopiero post factum wyciągają oni wnioski, co […]

CZYTAJ DALEJ
Jak radzić sobie ze stresem w czasie pracy jako opiekunka seniora?

Praca z osobami starszymi jest pełna wyzwań. Podczas pobytu u podopiecznego może pojawić się wiele stresujących sytuacji, które będą wymagały podjęcia szybkiej i skutecznej reakcji. Jak zadbać o swój komfort […]

CZYTAJ DALEJ
Jak rozmawiać z podopiecznym? – Praktyczne wskazówki dla Opiekunów

Praca jako opiekunka osób starszych to wyjątkowe zadanie, które wymaga nie tylko troski i empatii, ale także umiejętności komunikacyjnych. W jaki sposób prowadzić rozmowy z podopiecznymi, aby budować zaufanie, zrozumienie […]

CZYTAJ DALEJ