OPIEKA NAD SAMOTNYM SENIOREM OD 20.03. W 91781 WEISSENBURG!