1600 € +150 € dodatku świątecznego. Praca dla Opiekunki do 95-letniego Pana Otto od 18.03